* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Hygyrchedd
Map o'r Safle
 
*
 

Polisi Preifatrwydd & Defnyddio Cwcis

Gwelir datganiad yn ymwneud â’n defnydd o cwcis ar waelod y dudalen hon.

Gwybodaeth Gasglwyd gan Gyngor Tref Pontardawe

Casgliad Awtomatig o Wybodaeth Anhysbys

Wrth bori pontardawetowncouncil.org bydd peth gwybodaeth anhysbys am eich ymweliad yn cael ei logio’n awtomatig. Gall hyn gynnwys gwybodaeth am y math o borwr defnyddir gennych, enw’r gweinydd ac/neu cyfeiriad IP defnyddir gennych i gyrchu’r rhyngrwyd, dyddiad ac amser y cyrchoch y wefan hon, y tudalennau y cyrchoch chi a chyfeiriad rhyngrwyd y wefan (os oes yna un) wnaeth eich llywio at pontardawetowncouncil.org. Nid yw’r wybodaeth yma’n bersonol adnabyddadwy.

Casgliad Penodol o Wybodaeth Bersonol Adnabyddadwy

Mae Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy’n wybodaeth sy’n ymwneud â chi’n unigol ac yn caniatau i rywun gysylltu â chi. Er enghraifft: eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost neu unrhyw wybodaeth arall rydych yn ei roi i pontardawetowncouncil.org sy’n eich adnabod yn unigol.

Cesglir yr wybodaeth yma yn unig os ydych yn ei roi’n wirfoddol. Os nad ydych am i ni ei gasglu – peidiwch a’i gyflwyno. Bydd unrhyw wybodaeth byddwch yn ei roi i ni’n cael ei gadw’n ddiogel ac ni fydd yn cael ei gynnig na’i werthu i drydydd parti.

Gellir cyflwyno gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn yr adrannau canlynol ar pontardawetowncouncil.org:

  • Ffurflen Adborth
    Mae’r ffurflen adborth yn ffordd gyflym a chyfleus i chi gysylltu â Chyngor y Dref. Ni chedwir unrhyw wybodaeth roddwch drwy’r ffurflen gysylltu yn cael ei gadw ar unrhyw fas data ac fe’i defnyddir gan Cyngor y Dref i ateb unrhyw gwestiynau efallai byddwch yn eu gofyn.

Defnyddio Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych yn ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn eang ar draws y Rhyngrwyd i wneud safloedd gwe weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Mae’r tabl isod yn egluro’r cwcis rydym yn eu defnyddio a pham:


Cwci Enw Pwrpas Mwy o Wybodaeth
Google Analytig _ga Defnyddir y cwci yma i gasglu gwybodaeth ar sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Defnyddir yr wybodaeth yma i grynhoi adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwci’n casglu gwybodaeth mewn ffurflen anhysbys, gan gynnwys nifer ymwelwyr â’r wefan, sut gyrhaeddodd ymwelwyr y wefan a’r tudalennau ymwelwyd ganddynt. Cliciwch yma am arolwg preifatrwydd Google

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatau rheolaeth o’r cwcis drwy’r gosodiadau porwr. I ddarganfod mwy am cwcis, yn cynnwys sut i’w rheoli a’u dileu, cyfeiriwch at y canllawiau canlynol ddarparwyd gan AboutCookies.org:

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar
 
*
*