* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Fideo
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Map o'r Safle
 
*
 

Tudalen Newyddion

Perchnogion Cwn

Hoffai Cyngor y Dref annog y trigolion hynny â Chwn gasglu gwastraff eu hanifeiliaid a'i waredu mewn ffordd addas.

Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi cynnwys ar ei safle gwe fap rhyngweithiol sy'n dangos ymhlith gwybodaeth arall ble mae Biniau Gwastraff Cwn wedi eu lleoli. Dilynnwch y linc i ddod o hyd i'r wybodaeth hyn:
http://www.npt.gov.uk/Default.aspx?page=4724

Rhifyn


CYFARFODYDD CYFFREDINOL, CYNGOR DREF PONTARDAWE 2019
Y cyfan yn cychwyn am 6.45pm
14 Ionawr 2019 Neuadd Ynysmeudwy
11 Chwefor 2019 ARCH
11 Mawrth 2019 Neuadd Trebanos
8 Ebrill 2019 Neuadd Ynysmeudwy
13 Mai 2019 ARCH
10 Mehefin 2019 Neuadd Trebanos
8 Gorffennaf 2019 Neuadd Ynysmeudwy
DIM CYFARFOD
9 Medi 2019 ARCH
14 Hydref 2019 Neuadd Trebanos
11 Tachwedd 2019 Neuadd Ynysmeudwy
9 Rhagfyr 2019 ARCH

Pwyllgorau ac Aelodau Pwyllgorau


Cofrestr Buddiannau


Gofynion Cyhoeddusrwydd

Mae Panel Taliadau Annibynnol wedi penderfynnu fod rhaid i bob Cyngor gyhoeddi manylion o holl daliadau a roddwyd i gynghorwyr fel unigolion ar ei safle we erbyn medi 30 bob blwyddyn.

Mae cynghorwyr Tref Pontardawe yn hanesyddol wedi gwrthod derbyn unrhyw dal am ei gwaith ac yn dymuno gweithio'n llawn o'u gwirfodd. Yn 2019 mae'r Cyngor unwaith eto wedi penderfynnu peidio a thalu Cyngor wyr Tref Pontardawe. Er hynny mae'r Maer yn derbyn tal o 950 am y flwyddyn yn swydd. Mae'r swm hwn yn cael ei adolygu yn y CCB.


Useful Links

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar 2018-2019
 
*
*