* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Hygyrchedd
Map o'r Safle
 
*
 

Tudalen Newyddion

Perchnogion Cwn

Hoffai Cyngor y Dref annog y trigolion hynny â Chwn gasglu gwastraff eu hanifeiliaid a'i waredu mewn ffordd addas.

Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi cynnwys ar ei safle gwe fap rhyngweithiol sy'n dangos ymhlith gwybodaeth arall ble mae Biniau Gwastraff Cwn wedi eu lleoli. Dilynnwch y linc i ddod o hyd i'r wybodaeth hyn:
http://www.npt.gov.uk/Default.aspx?page=4724

Rhifyn


Cyfarfodydd Cyffredinol, Cyngor Dref Pontardawe 2020
Y cyfan yn cychwyn am 6.45pm

13 Ionawr 2020 Neuadd Trebanos
10 Chwefor 2020 Neuadd Ynysmeudwy
9 Mawrth 2020 ARCH
6 Ebrill 2020 Wedi'i ganslo
11 Mai 2020 Neuadd Ynysmeudwy
8 Mehefin 2020 ARCH
13 Gorffennaf 2020 Neuadd Trebanos
DIM CYFARFOD
14 Medi 2020 Neuadd Ynysmeudwy
12 Hydref 2020 ARCH
9 Tachwedd 2020 Neuadd Trebanos
14 Rhagfyr 2020 Neuadd Ynysmeudwy

Pwyllgorau ac Aelodau Pwyllgorau


Cofrestr Buddiannau


Gofynion Cyhoeddusrwydd

Mae Panel Taliadau Annibynnol wedi penderfynnu fod rhaid i bob Cyngor gyhoeddi manylion o holl daliadau a roddwyd i gynghorwyr fel unigolion ar ei safle we erbyn medi 30 bob blwyddyn.

Ar gyfer Blwyddyn Gyllidol 2020/21, roedd y tāl a gafodd Cynghorwyr Tref Pontardawe fel a ganlyn:
Y Maer - £950
Dirprwy Faer - £300
Cynghorydd Mrs J Ashton-Mears - £150


Useful Links

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar
 
*
*