* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Hygyrchedd
Map o'r Safle
 
*

Calendr Digwyddiadau Blynyddol / Grwpiau a Chymdeithasau

Calendr digwyddiadau blynyddol

Cliciwch isod ar gyfer wybodaeth am nifer fawr o glybiau a chymdeithasau yn ardal Pontardawe:

GO VALLEY! Pontardawe ar Fro >>


Grwpiau a chymdeithasau yn ardal Pontardawe

CLWB IEUENCTID PONTARDAWE A'R ARDAL - Cyfarfod nos Wener o 6pm tan 8pm drwy'r flwyddyn. Lle i wario amser gyda mÍts. Yn Neuadd Ynysmeudwy, Hen Heol, Ynysmeudwy.
PONTARDAWE ACOUSTIC MUSIC CLUB - Pontardawe Inn - Dydd Mercher 8.30pm contact Rachael Rees 01792 863382 or Hywel Roberts 01792 865087
AIR CADETS 1358 (Pontardawe) Squadron - Dydd Llun a Dydd Gwener 7.00-9.00pm Bechgyn a Bachgennesau 13 - 17 blynedd.
Contact Flt Lt Oz Evans - 07970654280
Y LLEN BRYDEINIG - The Jubilee Club, Herbert Street Pontardawe. Pontardawe. Contact Mr W Davies - 07711256491'
FFORWM BIODIFERSEDD -dan gyfrifoldeb Suzanne Waldron, Canofan Ddinesig, Port Talbot - 01639 763333
BROWNIES - Comisiynydd Rhanbarthol: Mrs Janet Huxtable, 2 Tan y Darren, Ynysmeudwy, Pontardawe - 01792 830735
TIM DAWNSIO CAM CARLAM - Tony Craven, 1 Waun Penlan, Rhydyfro, Pontardawe - 017892  865114
CYMDEITHAS CAMLAS CWMTAWE - ebost info@swanseacanalsociety.com, ffon 08442094548 neu www.swanseacanalsociety.com
CYMDEITHAS DDINESIG- Mr John H Morgan, Afallon, 22 Upper Heathfield Road Pontardawe - 01792 865118
GWIRFODDOLWYR CWMDU - Emlyn Lloyd - 01792 869164
CANOLFAN AMGYLCHEDD - Pier Street, Swansea, SA1 1RY -gellir cael manylion am grwpiau amgylcheddol.
YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL GWENT A MORGANNWG - Ferryside Warehouse, Bath Lane, Abertawe.
ENFYS - Comisiynydd Rhanbarthol: Mrs Janet Huxtable, 2 Tan y Darren, Ynysmeudwy, Pontardawe - 01792 830735
JITSU i'r IFANC - gellir cael manylion oddiwrth 01792 229644, ffôn symudol 07334483763.
CAPEL EFENGYLAIDD MOWNT ELIM Heol Aberhonddu, SA8 4PD.
Cyfarfodydd Sul am 10.30yb a 6.00yh
"Busy Bees" grwp i blant bach - Dydd Mawrth am 9.30yb.
Clwb Ponty Kids Club (yn Saesneg) i blant 3-13 oed - Dydd Mawrth am 5.30yh.
Cyswllt: steff.jones1@btinternet.com // 07872077403
GRWP MOCH DAEAR NEDD A PHORT TALBOT - Mr Gerald James, 26 Village Gardens, Baglan Moors, Port Talbot, SA12 7LW - 01639 773798 - E mail gjames @easynet.co.uk
CANOLFAN HAMDDEN PONTARDAWE - 08451232240
CLWB PEL-DROED PONTARDAWE - Frank Williams
01792 864045 generals@pontardawetownjuniors.co.uk
CLWB RYGBI PONTARDAWE - Pontardawe RFC, Ynysderw Road, Pontardawe, Swansea SA8 4EG
Tel: 01792 864811
Contact: Ryan Thomas
Email: pontardawe.rfc@hotmail.co.uk
Web: pontardawe.rfc.wales
Clwb Rhedeg Pontardawe - yn cyfarfod yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe bob bore dydd Sul am 9.00/9.30yb ac ar nos Fawrth a nos Iau am 6.30yh. Am fwy o fanylion cysylltwch ‚ fi ar 07944 561391.
CYMDEITHAS CERDDWYR NEDD A PHORT TALBOT - cysylltwch â'r Ysgrifennydd ar 01639 882773
RHYDYFRO AND PONTARDAWE PARENTS UNION - Susan Crowther - 01792 8630122
CLWB HWYL SADWRN I BLANT - cysylltwch â 01792 830111
HEN OED
Judith Davies - 01792 844294
GRWP MOCHYN-DAEAR CWMTAWE - Martin Jones, 13 Cwm Du, Cilmaengwyn, Pontardawe - 01792 8300
CYMDEITHAS HANESYDDOL CWMTAWE - Keli Thomas, 25 Gelligron Road, SA8 4LT
CYMDEITHAS FRENHINOL AR GYFER AMDDIFFYN ADAR (RSPB) - Martin Humphreys, 2 Tyn y Bellan, Craig Cefn Parc, Clydach, Swansea - 01792 842927
CLWB NOFIO CWMTAWE - Helen Gooding - yng/ng Pwll Nofio Pontardawe , Jones Street, Pontardawe - 01792 863474
CYMDEITHAS Y SGOWTIAID - Cyngor Sgowtiaid Cymru,Yr Hen Ysgol , Wine Street, Llanilltud Fawr, CF61 1RZ - 01446 795277 -
Gwefan - www.scoutbase.org.uk/wales
CLWB RYGBI TREBANOS - Yr Ysgrifennydd yng/ng Clwb Rygbi Trebanos , Lloyd Street, Trebanos, Pontardawe, - 01792 863096
CLWB GWERIN CWMTAWE - Huw a Heather Pudner 01792 425231
CYMDEITHAS GEFEILLIO - Ms Kathryn Springthope. Cyfarfod bob mis ar y dydd Iau olaf am 7pm Arch Hall, Heol Cefn Llan, Pontardawe +44 7852 385588 (Ebost kathmlewis@yahoo.co.uk)

AMBIWLANS SANT IOAN
Cywllt: Trace Richards, Trysorydd Rhanbarthol, Adran Ystalyfera
Canolfan: Ysgol y Wern, Heol Clare, Ystalyfera
trace.richards@ystalyfera.sjaw.org.uk

CLWB PLANT AFON BYWYD
Yng Nghanolfan Gymunedol yr Alltwen, bob nos Fercher rhwng 5.30yh a 7.00yh. Fe fydd aelodaeth i’r clwb yn costio 30c yr wythnos, ac fe fydd siop fach ar gael. Gemau, Straeon o’r Beibl, Celf a Chrefft a llawer o hwyl. Pob oedolyn wedi’i wirio gan yr UCT.

CYMDEITHAS LLUOEDD AWYR BRENHINOL
Cyfarfod bob Dydd Iau 1af y mis am 13.00 yn y New Inn Clydach, Cysylltwch W Davies 07711256491

Unrhyw grwp neu gymdeithas sy'n dymuno eu cynnwys ar y wefan : Cysylltwch a Chlerc y Cyngor.

Top y Dudalen

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar
 
*
*