* *
Gartref
Digwyddiadau
Cysylltiadau
Adborth
Newyddion
Mapiau
Grantiau / Cofnodion
Hysbysiadau
Cyfrifon
Ymwrthodiad
Preifatrwydd
Hygyrchedd
Map o'r Safle
 
*
 

Ymwrthodiad

Pwrpas y wefan hon yw cyfleu gwybodaeth gyffredinol am Gyngor Tref Pontardawe, ac ar amrywiaeth o destunnau eraill allasai fod o ddiddordeb iír cyhoedd. Gwnaed ymdrechion rhesymol, a pherir i wneud hynny wrth gynnal y wefan, i gyfleu gwybodaeth a data cywir, cyfredol a ffeithiol mewn modd uniongyrchol.

Ni all y Cyngor warantu bod yr holl wybodaeth sydd yn ymddangos ar y wefan hon neu ar unrhyw ddolenni a nodir ar y safle, yn hollol gywir nac yn rhydd o elfennau niweidiol Eich cyfrifoldeb chwi fydd cymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu eich meddalwedd, ac i wirio unrhyw wybodaeth sydd yn deillio o unrhyw ffynonellau heblaw Cyngor Tref Pontardawe.

Mae gan Cyngor Tref Pontardawe yr hawl i newid neu ddileu gwybodaeth, elfennau testunol neu gynnwys ar y wefan hon ar unrhyw adeg, heb rybudd nac ymgynghori ymlaen llaw. Mae hefyd ‚ír hawl i olygu unrhyw ddeunydd sydd wedi ei gynnig gan eraill i ymddangos ar y safle hwn. Nid oes gan y Cyngor unrhyw reolaeth dros hysbysebion a osodir ar y safle hwn gan gyflenwyr y wefan.

  Yn gweithio i fod yn Dementia-Gyfeillgar
 
*
*